Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

Moldova Bussines Week 2016
Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acreditare Republica Azerbaidjan

Ambasadorul Gheorghe Leucă a prezentat scrisorile de acreditare Excelenţei Sale Ilham Aliyev, Preşedintele Republicii Azerbaidjan

La 12 martie 2016, Ambasadorul Gheorghe Leucă a prezentat Excelenţei Sale Ilham Aliyev, Preşedintele Republicii Azerbaidjan scrisorile de acreditare în calitate de Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan.

În cadrul discuţiei purtate după ceremonia de acreditare cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii asupra stadiului actual al relaţiilor dintre cele două ţări şi au abordat mai multe teme ce ţin de aprofundarea dialogului politic, dinamizarea şi diversificarea relaţiilor comercial-economice, promovarea investiţiilor şi intensificarea schimburilor în domeniile cultural şi umanitar.

Apreciind dezvoltarea cu succes de-a lungul anilor a relaţiilor bilaterale pe diverse planuri – dialogul politic bilateral, conlucrarea şi susţinerea reciprocă în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale, îndeosebi pe subiecte de interes comun, precum asigurarea respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor, dar şi participarea ambelor ţări în programe comune ale Uniunii Europene, Preşedintele Ilham Aliyev a menţionat totodată că potenţialul existent în domeniile economic, al comerţului şi investiţiilor nu este valorificat în deplină măsură.

Concomitent, subliniind importanţa vizitelor la nivel înalt şi a activităţii eficiente a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-azere pentru extinderea în continuare a relaţiilor comercial-economice interlocutorii au reiterat necesitatea impulsionării conlucrării efective a instituţiilor relevante din cele două state în vederea identificării unor direcţii prioritare şi proiecte concrete în sfere de interes mutual, cum sunt energia, agricultura, industria alimentară şi cea vinicolă.

În final au fost evocate perspectivele şi deschiderea ambelor părţi pentru eforturi comune susţinute, pe plan bilateral şi multilateral, în vederea extinderii în continuare a dialogului politic, economic şi umanitar şi consolidării relaţiilor de prietenie moldo-azere.

http://ru.president.az/articles/18101